Nábor nových dětí – přípravka sportovní aerobik

Sportovní akademie Čelákovice z.s. vyhlašuje nábor nových dětí od 7 let a více  do přípravky sportovního aerobiku. Formou her a nenáročných sestav se děti naučí správnému držení těla, síly, flexibility, obratnosti a také rozvinou své pohybové schopnosti. Tato pohybová průprava zahrnuje základní kroky komerčního a sportovního aerobiku, gymnastiky a lehčí formu atletických dovedností. V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. Pokud je dítě talentované, později je zařazeno do skupiny dětí, které se připravují na závody ve sportovním aerobiku na profesionální úrovni. Důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku, flexibilitu, statickou sílu, skoky a dále tvorbu závodních sestav. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu, která obsahuje povinné a povinně volitelné prvky sportovního aerobiku a trvá cca 2 minuty. Tato závodní sestava se předvádí 7 rozhodčím na předem stanovených závodech Českého svazu aerobiku a fitness. Závodí se ve věkových kategoriích 8 – 10 let, 11 – 12 let, 13 – 14 let, 15 – 17, 18 let a více. Tyto kategorie se dělí na jednotlivce, smíšené páry a 3-členná družstva. Závodí se na národním poli, na kterém probíhají i nominace, a když štěstí, talent a připravenost přeje, lze získat úspěchy i na mezinárodním poli ( ME, MS). V minulosti jsme již vychovali několik mistrů i vicemistrů Evropy i světa a získali spoustu ocenění.

Posláním našeho klubu je spojit zdravotně rekreační pohybovou činnost s profesionálním sportem, což se nám úspěšně daří.

IMG_2234