detinastartu

Cvičíme v Čelákovicích

Hala VIKOMT -
U Učiliště 1683, 250 88 Čelákovice

Každou středu od 15:15 do 16:15 hod. + 16:15 – 17:15 hod.

 

 

 

 

 

 

Kdo jsou Děti na startu?

Dalším výrazným krokem našeho  klubu je zapojení do celorepublikového projektu Děti na startu, který je podpořen Ministerstvem školství a kultury. S realizací Děti na startu  nám vyšlo vstříc i  vedení našeho města a z toho máme velkou radost. Podstatou tohoto projektu je všeobecná pohybová příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Především se zaměříme na to, jak děti naučit základy ovládání vlastního těla, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebo se nebát míče. Právě všeobecná sportovní průprava děti komplexně připraví na pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín a sport je přitom nepřestane bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Dětem se pohybová aktivita po deseti minutách mění. Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny se přejde na míčové hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže. Děti zde  cvičí s radostí a bez stresu z výkonů, více i méně pohybově nadané, štíhlé i s nadváhou, ale všechny s nadšením. Rádi bychom touto cestou přivedli ke sportu co nejvíce dětí.

Kurzy budou kopírovat školní rok  (září-leden a únor-červen ) a v rámci desetiměsíčního tréninkového bloku se uskuteční - 40 lekcí (1x týdně 60 minut)  V našem případě se jedná o středu od  15:15 do 16:15 hod. Děti cvičí  ve 4 skupinách na čtyřech stanovištích (lze přizpůsobit prostoru. počtu dětí, délce tréninku, dle věku a aktuálních pohybových schopností a dovedností dítěte ) a každá skupina se pod vedením vlastního trenéra věnuje zdokonalování v jiné činnosti (10 – 12 minut/stanoviště).

Protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu, chceme tímto přístupem vyloučit obavy a strach z neúspěchu.