Charakteristika sportovního aerobiku + SAMC

Cílem sportovního aerobiku je předvést soutěžní sestavu za doprovodu hudby, která trvá + – 1:50 min. Závodník v průběhu sestavy má komunikovat s diváky a rozhodčími prostřednictvím gest a výrazu obličeje. Soutěžní sestava vyžaduje statickou a dynamickou sílu, pohyblivost, dobrou  koordinaci a hudební cítění.  Soutěží se na závodní ploše  7 x 7 metrů v kategorii muži, ženy, dua a týmy. Před závodní plochou sedí panel rozhodčích, který hodnotí jednotlivé složky sestavy. Je zde hlavní rozhodčí a tři druhy rozhodčích, kteří udělují známky za technickou, uměleckou a aerobní stránku sestavy. Závodník je hodnocen dle tzv. rankingového systému. Tento systém upřednostňuje umístění před počtem bodů. Systém najde závodníka s nejvyšším počtem umístění na prvním místě, na druhém atd., a tím určí konečné pořadí. Rozhodčí mohou udělovat známku do výše max. 10 bodů, na základě této známky je určeno pořadí.

Typ a obtížnost prvků je rozdělen do kategorií určených podle věku závodníka. V čím vyšší věkové kategorii se závodních nachází, tím obtížnější prvky musí splnit.

Jsou celkem tři věkové kategorie:

 • kadet (11 – 12let )
 • junior (13 – 14 let )
 • youth (15 – 17 let )
 • adult (18 let a více)

Účast na vrcholových soutěžích je jako u každého sportu podmíněna systematickým intenzivním tréninkem s trenérem, který se orientuje v pravidlech. Ze soutěží, které pořádá Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.CZ ve vrcholové první výkonnostní třídě, je možné účastnit se MČR, odkud příslušný počet závodníků postupuje na mistrovství Evropy a poté na mistrovství světa.

 

Výkonnostní třídy

Nominační závody a vrcholné soutěže typu mistrovství ČR jsou určeny pro nejlepší závodníky z I. výkonnostní třídy, kteří jsou svěřenci špičkových trenérů, vyškolených v rámci vzdělávací školy FISAF.

Jak již bylo řečeno, soutěže probíhají na třech úrovních, jsou rozděleny do tzv. výkonnostních tříd (VT).

 • III. VT
  Je určena pro začínající závodníky.
 • II. VT
  Je určena pro závodníky, kteří již pravidelně trénují a systematicky se na soutěže připravují. V této výkonnostní třídě není vypisováno MČR.
 • I. VT
  Tato výkonnostní třída je určena pro špičkové závodníky a reprezentanty. Pouze pro soutěže v I.VT jsou vypisována MČR, ME a MS.

SAMC

Soutěžní Aerobic Master Class je název používaný v aerobiku pro cvičební lekce určené pro pokročilé a kondičně připravené cvičence. Lekce mají různé cíle např. zvyšování kardiovaskulární vytrvalosti prostřednictvím aerobního bloku dlouhého až 45 minut, opakování choreografických vazeb,  schopnost rychle a přesně zachytit neznámé vazby a sestavy cviků.
 
Co to je Soutěžní Aerobic Master Class?

Soutěž pro cvičence, kteří dlouhodobě a pravidelně cvičí aerobik a mají chuť si zazávodit.
Soutěž je určená pro nejširší cvičící veřejnost v kategoriích 8-10, 11-13, 14-17, 18 a více let (kategorie 5-7 let je bez určování pořadí).
Závodník se přihlásí buď předem nebo na soutěži, zaplatí startovné,  dostane startovní číslo a nastoupí na závodní plochu (tělocvična) s dalšími závodníky ve své věkové kategorii. Dále soutěž probíhá jako lekce aerobiku, která je upravena podle příslušné věkové kategorie. Závodník se snaží co nejlépe cvičit podle kvalifikovaného lektora. Hlavní rozhodčí (akreditovaný Českým svazem aerobiku) a další rozhodčí (minimálně 4-6), celkem lichý počet, hodnotí jednotlivé závodníky z těchto hledisek:

Provedení– technika cvičení, forma a bezpečnost cvičení, správné a zdravotně nezávadné provedení pohybů, držení těla, vedení a kontrola  pohybů,  jejich přesnost a rozsah. Body se snižují například za poskoky prováděné pouze na špičkách, přehnané prohnutí kolen a loktů, hyperlordoza bederní páteře, zvedání ramen, kyfosa hrudní páteře, nezpevněné držení těla, povolené svalstvo paží …

Prezentace – výraz vyjadřující zájem o cvičení, pozitivní emoce, smělost, kontakt s diváky a rozhodčími po celou dobu závodu.

Schopnost zachycení předvedeného – pohotovost zachytit přesně a rychle pohyby předváděné lektorem, motorickou paměť.

Vzhled závodníka – fyzická konstituce musí vypadat zdravě a sportovně.
Výstroj závodníka musí odpovídat požadavkům na výstroj cvičenců aerobiku tj. aerobní obuv, oblečení umožňující kontrolu pohybů rozhodčím (přiléhavé), vlasy musí být upraveny, šperky a jiné doplňky nejsou povoleny. Závodnici jsou před závodem povinni zkontrolovat výstroj, zejména upevnění startovního čísla a zavázání tkaniček u bot.

V průběhu cvičení závodnici neopouští závodní plochu (ani na pití). Pokud se jim přihodí úraz, nevolnost atd. ihned tuto skutečnost oznámí řediteli závodu, hlavnímu rozhodčímu nebo lékaři/zdravotníkovi. Soutěž probíhá dvou až tříkolově (podle počtu závodníků) – základní kolo, semifinále a finále.
Na jaře organizuje Český svaz aerobiku v jednotlivých krajích postupový Soutěžní Aerobik Master Class, z něhož se nejlepší závodníci kvalifikují na Mistrovství České republiky.