Abychom mohli dostatečně srozumitelně představit náš projekt Hry všestrannosti, musíme si odskočit pár let do historie a začít pěkně od začátku.

Co jsou vlastně ty “Děti na startu”, o kterých píšeme dále?

Tolik potřebná všeobecná příprava dětí, která obsahuje základy gymnastiky, míčových her, atletiky a rozvoj motoriky. Nabízí možnost, zapojit se do celorepublikových soutěží všestrannosti Děti na startu (DNS). Úspěšný autorský projekt Jany Boučkové, který vznikl v Železném Brodě, má u nás již letitou tradici.

Do DNS je zapojeno na 300 středisek a bezmála 10 000 dětí ve věku od 4 do 9 let, štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí, jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotoul vpřed, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost. Seznámí se ale také s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí nadváhy, obezity a civilizačních chorob. Získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času. Kurzy Dětí na startu probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování, v mateřských školách v rámci pohybových aktivit, v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech a oddílech či fitness centrech…

…a teď už se můžeme směle pustit do toho hlavního, Her všestrannosti.

Jde o další významný posun směrem k cíli v našem programu, kde citlivě učíme děti zdravému a fair play soutěžení, vzájemné spolupráci, komunikaci a budování osobnosti každého jedince.
Jistě se shodneme na tom, že většina dětí, jsou soutěživé typy. A ty které nejsou, se kolektivem do soutěžního prostředí nechají poměrně snadno vtáhnout. Jde o jednu z nejpozitivnějších motivací vůbec. Když navíc existuje cíl – v jejich očích tedy vrcholná akce/soutěž – na kterou se pečlivě připravují, jde všechno lehce a tak nějak lépe.

Jaké kategorie závodí?

Hry jsou určené dětem mladšího předškolního věku a dětem ze  ZŠ v následujících kategoriích:

Družstva:

 • Smíšená družstva – 3x dívka a 3x chlapec (není podmínkou).
 • Chlapecká družstva.
 • Dívčí družstva.

Věkové kategorie:

MŠ – předškoláci.

1.–2. třída ZŠ.

3.–4. třída ZŠ.

5.–6. třída ZŠ.

7.–9. třída ZŠ.

1. Nadšenci | Zajíci (3 až 6 let)

2. Bojovníci | Bažanti (7 až 8 let)

3. Frajeři | Mazáci (9 až 10 let)

Soutěžní disciplíny

 

Soutěž se může poskládat z osmi až deseti disciplín v jednotlivých věkových kategoriích.

 • Cvičení s tyčí.
 • Člunkový běh 20 m.
 • Hod badmintonovým košíkem.
 • Hod medicinbalem 1 kg (hmotnost dle věkové kategorie).
 • Hod medicinbalem 2 kg (hmotnost dle věkové kategorie).
 • Hod medicinbalem 3 kg (hmotnost dle věkové kategorie).
 • Koberečky.
 • Překážková dráha.
 • Raketa + míček.
 • Skok z místa.
 • Slalom MŠ.
 • Vějířový běh.
 • Víčka.

Co nás k tomu vede?

Aktivity, jako naše HRY, pomáhají posouvat hranice nejen ve výkonu, ale i ve vzájemné spolupráci a podpoře mezi jednotlivými členy skupiny. Pomáhají vychovat emocionálně silné jedince, kteří si budou věřit, budou si vědomi nutnosti péče o své zdraví a dokážou lépe spolupracovat v týmu.
Přestože si to mnozí neuvědomují, situace je více než kritická. Nadváha a obezita postihují 20–30 % dětí a více než 50 % dospělých celé ČR, v důsledku čehož se dlouhodobě zhoršuje fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace.

A jaké jsou naše základní teze?

 • Pozitivní výchova k pravidelnému pohybu v tomto věku výrazně ovlivňuje celoživotní vztah dětí k pohybu a aktivnímu životnímu stylu a pohyb či sport jsou nejúčinnější prevencí proti vzniku civilizačních chorob.
 • Naším primárním cílem je přivést děti ke sportu a vybudovat u nich pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu životnímu stylu.
 • Pohybová aktivita a sport přináší zejména dětem radost, potěšení a zábavu.
 • Organizované pohybové aktivity v těchto věkových kategoriích je třeba vnímat jako základ všestranného rozvoje dětského organismu.
 • Dětem chybí základy, všeobecná pohybová průprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základních pohybových dovedností, založená na principu her a zábavy.
 • Věk 5–12 let je u dětí nejvhodnější období pro přirozený rozvoj motoriky a rozvoj osvojování základních pohybových, koordinačních a rychlostních schopností.
 • Rozvoj těchto dovedností vytváří základy pro pozdější sportovní specializaci.
 • Předčasná sportovní specializace způsobuje, že i tyto děti mají potíže správně zvládat základní cviky.
  Předčasná sportovní specializace = jednostranné zaměření a zatížení organismu.
  Předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres.
 • Orientace na výkon rozděluje děti na lepší a horší.
 • Z každého dítěte nemůže být vrcholový sportovec – ale soutěžit a posouvat své hranice může každý!