Děti a sport 2

Ve dnech 21.8. – 25.8.2023 proběhl 2. sportovní kemp těchto letních prázdnin, který byl opět, tak jako červencový, zaměřený na komplexní pohybovou sportovní průpravu v duchu filozofie Děti na startu. Kemp byl určen pro děti ve věku 5 až 10 let.

Malí sportovci se s radostí zapojovali do všech pohybových aktivit a každý den byl rozdělen na dopolední a odpolední blok, ve kterém se děti věnovaly vždy jedné z 10 pohybových dovedností. Důraz byl především kladen na hravost, zábavu a spolupráci dětí při týmových soutěžích. Počasí nám přálo a díky tomu jsme s dětmi mohli trávit většinu času ve venkovních prostorech města Čelákovice. Oproti červencovému kempu děti dvakrát navštívily městský bazén, který si náramně užily.

V rámci denního programu a odpočinku, jsme měli možnost chodit se stravovat do místní restaurace V Parku, kde nás mile překvapila nejen obsluha, ale také skvělé jídlo, které dětem velice chutnalo a s radostí si chodily přidávat.

Kemp jsme ukončili naší tradiční malou olympiádou a velkým překvapením pro děti bylo to, že diplomy a medaile za své výkony obdržely na městském úřadě od pana místostarosty Ing. Petra Studničky, PhD. Tento a i ten předešlý kemp nám potvrdil jak moc sport děti baví a jak je naše práce smysluplná, která by bez skvělého sportovního zázemí Čelákovické sportovní a podpory města a NSA nebyla možná. Tímto moc děkujeme.

foto3