Děti a sport

V měsíci srpnu, v rámci aktivit Sportovní akademie Čelákovice z.s., úspěšně proběhl 1.sportovní týdenní kemp, kterého se zúčastnily především děti předškolního a ranného školního věku. Sešla se zde skvělá parta skvělých a veselých dětí, které se s radostí a nadšením  zapojovaly do všech pohybových aktivit. Děti získaly zkušenosti s gymnastikou, atletikou, míčovými hrami a koordinačně náročnými cvičeními a to maximálně hravou a prožitkovou formou. Kemp nám potvrdil jak moc sport děti baví a jak je naše práce tímto smysuplná.

Všechny tyto sportovní dovednosti mohou děti i nadále rozvíjet v našem projektu Děti na startu. Hlavním cílem je všestranný pohybový rozvoj místo jednostranné specializace a tlaku na výkon a výsledek a poznání přirozeného talentu místo okamžitého sportu. Projekt je věnovaný dětem  ve věku 4 – 9 let. Jedná se o děti malé, velké, subtilní či s nadváhou. Kromě sportovních dovedností využíváme i hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace. V září  otvíráme  již 7.ročník.