Děti na startu 5.ročník

Výrazným a úspěšným projektem naší Sportovní akademie Čelákovice, z. s., jsou Děti na startu. Do tohoto celorepublikového projektu jsme vstoupili jako pilotní klub za podpory Ministerstva školství a  města Čelákovice v září v roce 2015. Jeho podstatou je přinést dětem jak talentovaným tak netalentovaným radost z pohybu a bez stresu z očekávaných výkonů. V tomto školním roce byla kapacita dětí zcela naplněna  a velmi nás potěšilo, jak skvěle se děti zapojily a s jakým elánem a radostí prováděly všechna cvičení. Celý projekt splnil naše očekávání a opět jej hodnotíme jako velmi úspěšný. Navíc se sešla skvělá parta jak dětí, tak rodičů, kteří své děti výborně podpořili.

 Kdo jsou děti na startu?  Všechny děti ve věku 4 až 9 let. malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo i méně pohybové nadané.

Podstatou tohoto projektu je všeobecná pohybová příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Především se zaměřujeme na to, jak děti naučit základy ovládání vlastního těla, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat nebo se nebát míče. Právě všeobecná sportovní průprava děti komplexně připraví na pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín a sport je přitom nepřestane bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny se přejde na míčové hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže. Děti zde cvičí s radostí s nadšením a bez stresu z výkonů. Rádi bychom touto cestou přivedli ke sportu co nejvíce dětí. Kurzy kopírují školní rok (září–leden a únor–červen) a v rámci desetiměsíčního tréninkového bloku se uskuteční 40 lekcí (1x týdně 60 minut). V našem případě se jedná o středu od 15.15 do 16.15 hod. ve sportovní hale Vikomt. Po letních prázdninách odstartujeme již 5. ročník. a to 11.9.2019,  (přihlášky přijímáme nejpozději do 9.9.). Z důvodu kapacity, přijímáme děti dle dříve zaslaných přihlášek.

Bližší informace naleznete na www.detinastartu.cz, www.sportovni-akademie.com, detinastartu@email.com nebo na tel. 776635588, 777065089.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Čelákovice za podporu a rodičům z minulého ročníku za skvělou spolupráci.

V.Barešová, M.Linhartová, H.Dozorcová